Psycholog dzieci, młodzieży i dorosłych,
psychoterapeuta

Ewa Malerczyk

O mnie

Ewa Malerczyk

Nazywam się Ewa Malerczyk.

Jako psycholog z ponad 20 - letnim doświadczeniem pracuję z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię rodzin i par.

Mój zawód jest moją pasją i nie wyobrażam sobie, że w pracy z drugim człowiekiem mogłoby być inaczej. Lubię kontakt z ludźmi. Każdy człowiek jest dla mnie kimś wyjątkowym wraz ze swoją historią życia.

Niezależnie od tego czy pracuję z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi ważne jest dla mnie, aby spotkania odbywały się w serdecznej, pełnej akceptacji i życzliwości atmosferze, aby były oparte na współpracy, poczuciu bezpieczeństwa i dyskrecji.

W pracy terapeutycznej łączę metody i techniki różnych szkół terapeutycznych, dobierając je pod względem specyfiki do problemów osoby, z którą pracuję oraz jej indywidualnych potrzeb. Bliskie jest mi podejście systemowe oraz praca w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Przestrzegam zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach, aby w jeszcze lepszy i skuteczniejszy sposób pomagać moim pacjentom. Poza umiejętnościami terapeutycznymi posiadam wiedzę doświadczenie z życia, co pomaga mi w mojej pracę.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki wspaniałych młodych ludzi.

Doświadczenie zawodowe:
  • Od 1999 roku zajmuję się terapią, diagnozą i poradnictwem rodzinnym .
  • Od 2006 pracuję jako psycholog dziecięcy w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi
  • Od 2015 roku przyjmuję pacjentów w moim prywatnym gabinecie.
Wykształcenie i szkolenia:
  • Uniwersytet Śląski: studia magisterskie : Psychologia(specjalizacje: psychologia kliniczna, psychologia zdrowia i choroby)
  • Cykl szkoleń w ramach Całościowego Programu Szkolenia dla Terapeutów Curriculum w Polskim Instytucie Eriksonowskim
  • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny SWPS w Katowicach (obecnie w trakcie 4 - letniego całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii)
  • Uniwersytet Śląski : studia podyplomowe: Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci I Młodzieży
  • Szkolenie CBT dzieci i młodzieży - podyplomowe z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci I Młodzieży w Poza Schematami w Warszawie (w trakcie)
  • Cykl szkoleń z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania w PSTB w Krakowie
  • Uniwersytet Śląski : studia magisterskie :Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

W czym mogę pomóc?

Dorosłym:

Pracując z DOROSŁYMI pomagam osobom, które:


doświadczają zaburzeń lękowych (np. fobia społeczna, lęki, panika)

borykają się ze stanami depresyjnymi lub wahaniami nastroju

cierpią z powodu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych

nie radzą sobie ze swoją złością

odczuwają pustkę, zwątpienie ,braku sensu życia

cierpią na zaburzenia odżywiania (bulimia, nadmierne objadanie się)

mają kłopoty w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi

doświadczają trudności w relacjach rodzinnych

znajdują się w sytuacji kryzysu ( np. rozpad związku, żałoba)

doświadczają przewlekłego stresu

mają niską samooceną, nie akceptują siebie

doświadczają trudności wychowawczych w relacjach z własnymi dziećmi

Dzieciom i młodzieży:

DZIECI I MŁODZIEŻ, które przychodzą na spotkania ze mną najczęściej borykają się z:

trudnościami w zaadaptowaniu się w przedszkolu lub szkole

trudnościami emocjonalnymi typu: stany depresyjne, obniżony nastrój, apatia wycofanie

zaburzeniami lękowymi np. fobia społeczna, ogólne zaburzenia lękowe, lęki, panika

zaburzeniami odżywiania (bulimia, nadmierne objadanie się)

zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi

zachowaniami agresywnymi, napadami złości

autoagresją (okaleczaniem się)

duża niepewność, nieśmiałość, niska samoocena

trudnościami w radzeniu sobie z sytuacją kryzysową

nadmierną ruchliwością i/lub problemami w koncentracji uwagi, ADHD

trudnościami w relacjach z rodzeństwem, rodzicami lub rówieśnikami

brakiem motywacji do nauki

trudnościami edukacyjnymi

Diagnoza:

`W zakresie DIAGNOZY wykonuję:

badanie poziomu rozwoju intelektualnego

ocenę rozwoju psychofizycznego dziecka

badanie osobowości

padanie przyczyn trudności emocjonalno-społecznych

diagnozę przyczyn ogólnych trudności w nauce

diagnozę przyczyn trudności w nauce czytania, pisania, matematyki

ocenę gotowości szkolnej

Formy pomocy psychologicznej

Kontakt / Cennik

Jak dojechać?